Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

 

Nr dokumentu: PZ01_Klauzula informacyjna dla kontrahentów_rev.00

ISO 9001:2015 IATF 16949:2016

Nr rewizji: 00

Data rewizji: 2018-05-24

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę MARBOPUR Sp. z o.o. sp.k.

Dane kontaktowe administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MARBOPUR sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 6/10, 64-400 Międzychód, Bielsko.
 2. Dane kontaktowe dla spraw dotyczących Państwa danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 95 748 20 81

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane, które zostały:
 • przekazane nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą (w tym Państwa dane jak i dane Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników),
 • przekazane nam przez podmioty, które zawarły z nami umowę o świadczenie usług na rzecz podmiotów trzecich,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
 1. Przetwarzamy następujące dane:
 • dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, NIP, REGON),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • dane finansowo-rachunkowe (np. numer rachunku bankowego).

 

Cel oraz Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane, przetwarzane są w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 • ·w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO),
 • ·w celu zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO),
 • ·w celu wypełnianie obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO),
 • ·w celu archiwizowania, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO),
 • ·w celach marketingowych usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO).
 1. Państwa dane nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak to niezbędne do:
 • ·wykonania umowy,
 • ·wypełnienia obowiązków prawnych obowiązujących w Polsce lub w UE.

Po tym okresie z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, dane osobowe będą archiwizowane przez okres 5 lat (licząc od końca roku, w którym zakończyła się umowa) w celu obrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami.

 1. Dane osobowe o mniejszej wrażliwości zawarte w postaci danych kontaktowych korespondencji mailowej jak i dane zawarte na wizytówkach lub innych materiałach marketingowych przechowywane są bez wyszczególnienia długości okresu przechowywania. Zawsze można zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie takich danych.
 2. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przechowywane są do czasu wycofania takiej zgody.

 

 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane:
 • ·odbiorcom, w postaci podmiotów współpracujących z Administratorem i wykonujących zadania na rzecz i zlecenie Administratora;  w takim przypadku Administrator zawiera z tymi podmiotami umowę zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych,
 • ·organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych,
 • ·firmom kurierskim i Poczcie Polskiej.

 

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, podanie przez Państwa tych danych może być warunkiem zawarcia tej umowy. (Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy).
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.